Setiap 1 Juni Diperingati Sebagai Hari Lahir Pancasila, Berikut Peristiwa Pentingnya

\"\"

Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya yang merupakan dasar negara Indonesia yang sah dan tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan nama \’Jakarta Charter\’ atau Piagam Jakarta

Selain itu Bangsa Indonesia pun memiliki hari peringatan lainnya yang berkaitan dengan Pancasila yaitu hari kesaktian Pancasila yang diperingati pada 1 Oktober 2023. Jadi jangan sampai tertukar ya sahabat maslahat sekalian.

Peringatan Hari Kelahiran Pancasila ini merupakan peristiwa penting pada kalender bangsa Indonesia. Tahukah sahabat maslahat sekalian ada peristiwa penting apa saja di tanggal ini? Berikut Fakta-Fakta Hari Lahir Pancasila

1. Momen Perumusan Dasar Negara RI Pada Sidang BPUPKI

Hari Lahir Pancasila ternyata dipilih pada 1 Juni yang merupakan momen Sidang BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Sidang ini adalah sebuah upaya untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia yang digelar sejak 29 Mei 1945. Adapun tokoh yang mengemukakan gagasannya mengenai rumusan dasar negara diantaranya Soekarno, Mohammad Yamin dan Soepomo.

2. Pidato Soekarno bertajuk \”Lahirnya Pancasila\”

Pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno membacakan pidatonya yang bertajuk \”Lahirnya Pancasila\”. Ia menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal dari Pancasila. Sejak saat itu Pancasila menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945.

Sebelumnya, pidato yang disampaikan oleh Soekarno tersebut disampaikan tanpa judul. Namun kemudian mendapatkan sebutan \”Lahirnya Pancasila\” oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI.

3. Pidato Soekarno Berisi Dasar Negara bernama Pancasila

Gagasan yang disampaikan oleh Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diberi nama dengan ‘Pancasila’. Seperti namanya, arti dari Pancasila adalah ‘Panca’ yaitu lima dan ‘Sila’ yang berarti prinsip atau asas.

Dalam Pancasila tersebut terdapat lima dasar atau lima sila yang disebutkan oleh Soekarno untuk negara Indonesia. Di antaranya adalah sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima Ketuhanan yang Maha Esa.

4. Terbentuknya Panitia Sembilan

Dalam menyempurnakan rumusan Pancasila yang berlandaskan dari lima asas tersebut, akhirnya BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut panitia sembilan. Adapun panitia-panitia tersebut diantaranya adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mari perkokoh persatuan kesatuan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik.

BSI Maslahat merupakan mitra strategis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF, CSR dan Dana Sosial yang berpacu pada indikator sustainability. Sehingga pemanfaatan programnya dapat berdampak luas. 

Pada tahun ini, BSI Maslahat mempunyai campaign dan produk baru diantaranya Give 20k dan goamal.org. Untuk program campaign Give 20k meliputi, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, masjid dan lain sebagainya.

Sedangkan goamal.org adalah platform sedekah online penghimpun dana zakat, infak, dan wakaf yang dikelola oleh BSI Maslahat. Melalui Goamal.org pembayaran donasi bisa berapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Selain itu dapat memilih program yang ingin didonasikan.